Praktische info

 

 

Verzekering

Gratis sportverzekering via Ethias bij aansluiting club HHVM (betaling van het lidgeld).

 

Procedure bij ongeval

Indien er tijdens de trainingen of wedstrijden een kwetsuur of ongeval plaatsvindt, kan men via de ploegverantwoordelijke, de verzekeringsformulieren bekomen. Deze dienen ingevuld te worden door de geneesheer en vervolgens aan de secretaris (Christa Bancken) bezorgd te worden.

 

Richtlijnen bij specifieke gevallen

Indien er zich problemen voordoen i.v.m. pesten, racisme, drugsgebruik, ongewenst seksueel gedrag, homofolie, het bevorderen van fair play en de klachtenprocedure, kan u steeds contact opnemen met de jeugdcoördinator van de club:

Marijke Wojtkowiak : tel. 011/79. 18. 71. Gsm 0497/90.35.04.

Er staat op de website van de HHVM ook een link naar het CAD, Centrum voor Alcohol en andere Drugproblemen die u kan raadplegen voor eventuele vragen.

 

Jaarlijkse onthaal/infomoment voor ouders en leden

Elk jaar vindt er een info/onthaalmoment plaats voor zowel de leden als de ouders. De onthaaldag van de ouders gaat door in augustus/september 2013 en die van de leden in december /januari 2013-2014

 

Aanspreekpunt/communicatieverantwoordelijke HHVM

Indien u alsnog vragen heeft, kunt u terecht bij de volgende contactpersoon: Christa Bancken (christa.bancken@ telenet.be 0497/19 .01.17.)