Bestuur

 Algemeen bestuur:

 • Voorzitter:

Dominique Vangeloven - 0496/56.90.45. - dominique.vangeloven @telenet.be

 • Secretaris:

Christa Bancken - 0497/19.01.17. - christa.bancken@ telenet.be

 • Penningmeester:

Marcel Haex - 0495/74.89.11. - marcel.haex@ hotmail.com

Leden:

 

Bestuursfuncties:

Voorzitter

 • Aanspreekpunt/gezicht van de club.

 • Coördineert de verschillende functies binnen het bestuur en stuurt bij war nodig.

 • Bemiddelt bij interne problemen.

 • Vertegenwoordigt de club bij officiële aangelegenheden.

 

Secretaris

 • Staat in voor de administratieve kant van de club (reserveringen, formulieren van de bond, jeugdsportfonds, …)

 • Aanspreekpunt voor andere clubs en bond voor alle administratieve aangelegenheden(planning van wedstrijden, verplaatsingen, …)

 • Verslaggeving van vergaderingen, bijeenkomsten

 • Communicatie met de ouders, spelers, supporters (mailing, brieven, …)

 

Penningmeester

 

 • Beheerd de financiën van de club (doet de boekhouding)

 • Stelt elk jaar een begroting op en ziet erop toe dat deze gevolgd wordt. Hij communiceert intern regelmatig over de stand van zaken.

 • Is verantwoordelijk voor alle betalingen

 

Jeugdverantwoordelijke

 • Coördineert de werking van alle jeugdploegen (deels dezelfde taken als de secretaris, maar dan voor de jeugdwerking)

 • Is verantwoordelijk voor de inschrijvingen (tornooien, competities)

 • Is de schakel tussen het algemeen bestuur en de jeugdwerking